De magie van
Foton Laser Licht

Foton Laser Licht

De magie van Foton Laser Licht

Foton Laser Licht genoemd Bio fotonen therapie, al meer dan 28 jaar in mijn praktijk!

Fotonen die kleinste eenheid van lichtenergie, die zich bewegen met de lichtsnelheid. De zon is onze natuurlijke bron van fotonen. Ze zijn van groot belang voor onze gezondheid. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat alle levende cellen in organismen licht bevatten, biofotonen.

Onze cellen bevatten niet alleen licht maar stralen deze ook uit. Hiermee coördineren ze alle biochemische processen in de cellen en weefsels en reguleren de communicatie tussen de cellen.

De fotonen worden uit het zonlicht opgenomen door onze huid en ogen en voeding. Hiernaast spelen eiwitten een belangrijke rol want deze fungeren als een laad en transport systeem voor de fotonen. O.a. bilirubine. Ons lichaam kan ook fotonen opnemen uit andere lichtbronnen dan de zon. Dit vermogen van ons lichaam vormt de basis van fotonen- en soft lasertherapie. Deze therapieën dragen fotonen over aan het lichaam. De hyper-photon 3D stimuleert zo de productie en functie van de lichaamseigen Biofotonen.  Dit leidt tot optimalisering van de energievoorziening en informatieoverdracht in het hele lichaam. Deze therapie bewijst zich zeer effectief en vrij van ongewenste bijwerkingen.  

What ever you do make sure it makes you happy

mooi van binnenuit

Wat ben je mooi!

Schrijf je in voor
de nieuwsbrief!